BOY AND GIRL

Boy to Girl: I love you & I want to Marry You !
Girl: ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्या छस् ?
Boy: हेर्या छु, त्यसैले त तँकहाँ आएँ नि, नत्र त
क्याटरिना कैफ छँदै थी नि !

Comments are closed.

Powered by Blogger.